Bảng giá in tờ rơi

BẢNG GIÁ IN TỜ RƠI – TỜ GẤP

(bảng giá áp dụng từ ngày 25/12/2017)

Không cán màng – không cấn

C100gsm

A6

(10cm x 14.8cm)

10cm x 20cm

A5

(14.35cm x 20.5cm)

A4

(21cm x 29.7cm)

500 tờ

 

 

 

600.000đ

1.000 tờ

 

 

600.000đ

700.000đ

2.000 tờ

600.000đ

 

700.000đ

900.000đ

3.000 tờ

 

700.000đ

 

1.200.000đ

4.000 tờ

700.000đ

 

900.000đ

1.450.000đ

5.000 tờ

 

 

 

1.600.000đ

6.000 tờ

 

900.000đ

1.200.000đ

 

7.000 tờ

 

 

 

 

8.000 tờ

900.000đ

 

1.450.000đ

2.800.000đ

9.000 tờ

 

1.200.000đ

 

 

10.000 tờ

 

 

1.600.000đ

3.200.000đ

12.000 tờ

1.200.000đ

 

 

 

15.000 tờ

 

1.600.000đ

 

 

20.000 tờ

1.600.000đ

 

3.200.000đ

 

 • A3 (29.7cm x 42cm)
 • 1.000 tờ giá: 1.400.000đ
 • 2.000 tờ giá: 1.900.000đ
 • 3.000 tờ giá: 2.500.000đ
 • Thời gian có hàng: 2 – 3 ngày
 • Không cán màng được
 • Không cấn gấp

C150gsm

A6

(10cm x 15cm)

 

10cm x 20cm

A5

(14.35cm x 20.5cm)

A4

(21.3cm x 29.3cm)

A3

(42.3cm x 29cm)

A2

(42.6cm x 58.3cm)

500 tờ

 

 

 

800.000đ

1.500.000đ

 

1.000 tờ

 

 

800.000đ

900.000đ

1.600.000đ

 

2.000 tờ

800.000đ

 

900.000đ

1.250.000đ

2.500.000đ

 

3.000 tờ

 

900.000đ

 

1.600.000đ

3.200.000đ

 

4.000 tờ

900.000đ

 

1.250.000đ

2.240.000đ

 

 

5.000 tờ

 

 

 

2.500.000đ

4.200.000đ

 

6.000 tờ

 

1.250.000đ

1.600.000đ

3.200.000đ

 

 

7.000 tờ

 

 

 

 

 

 

8.000 tờ

1.250.000đ

 

2.240.000đ

 

 

 

9.000 tờ

 

1.600.000đ

 

 

 

 

10.000 tờ

 

 

2.500.000đ

3.800.000đ

7.600.000đ

 

12.000 tờ

1.600.000đ

 

3.200.000đ

 

 

 

20.000 tờ

2.500.000đ

 

3.800.000đ

7.600.000đ

 

 

50.000 tờ

 

 

8.700.000đ

 

 

 

 • Thời gian có hàng: 2 – 3 ngày
 • Cán màng:  Bóng: 2.000đ/m2

                     Mờ: 2.200đ/m2

                     Sl ít: 250.000đ/lô

 • Cấn 1 đường:
 • 1.000 tờ: +200.000đ
 • 2.000 tờ: +300.000đ
 • 3.000 tờ: +400.000đ

C200gsm

A6

(10cm x 15cm)

A5

(15cm x 20cm)

A4

(21cm x 29.7cm)

A3

(29.7cm x 42cm)

500 tờ

 

 

1.000.000đ

2.000.000đ

1.000 tờ

 

 

1.200.000đ

2.400.000đ

2.000 tờ

 

1.200.000đ

1.700.000đ

3.400.000đ

3.000 tờ

 

 

2.100.000đ

4.500.000đ

4.000 tờ

1.200.000đ

1.700.000đ

 

 

5.000 tờ

 

 

3.300.000đ

6.600.000đ

6.000 tờ

 

2.100.000đ

 

 

7.000 tờ

 

 

 

 

8.000 tờ

1.700.000đ

 

 

 

9.000 tờ

 

 

 

 

10.000 tờ

 

3.300.000đ

6.000.000đ

11.400.000đ

12.000 tờ

2.100.000đ

 

 

 

20.000 tờ

3.300.000đ

6.000.000đ

12.000.000đ

 

 • Thời gian có hàng: 2 – 3 ngày
 • Cán màng:  Bóng: 2.000đ/m2

                     Mờ: 2.200đ/m2

                     Sl ít: 250.000đ/lô

 • Cấn 1 đường:
 • 1.000 tờ: +200.000đ
 • 2.000 tờ: +300.000đ
 • 3.000 tờ: +400.000đ

C250gsm

A6

(10cm x 15cm)

A5

(15cm x 20cm)

A4

(21cm x 29.7cm)

A3

(29.7cm x 42cm)

1.000 tờ

Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ

2.000 tờ

Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ

3.000 tờ

Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ

4.000 tờ

Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ

5.000 tờ

Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ

6.000 tờ

Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ

7.000 tờ

Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ

8.000 tờ

Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ

9.000 tờ

Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ

10.000 tờ

Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ

12.000 tờ

Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ

20.000 tờ

Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ

 • Thời gian có hàng: 2 – 3 ngày
 • Cán màng:  Bóng: 2.000đ/m2

                     Mờ: 2.200đ/m2

                     Sl ít: 250.000đ/lô

 • Cấn 1 đường:
 • 1.000 tờ: +200.000đ
 • 2.000 tờ: +300.000đ
 • 3.000 tờ: +400.000đ

C300gsm

A6

(10cm x 15cm)

A5

(15cm x 20cm)

A4

(21cm x 29.7cm)

A3

(29.7cm x 42cm)

1.000 tờ

 

 

1.800.000đ

2.900.000đ

2.000 tờ

 

1.800.000đ

2.600.000đ

4.000.000đ

3.000 tờ

 

 

 

 

4.000 tờ

1.800.000đ

2.600.000đ

3.800.000đ

 

5.000 tờ

 

 

4.200.000đ

8.000.000đ

6.000 tờ

 

 

 

 

7.000 tờ

 

 

 

 

8.000 tờ

2.600.000đ

 

 

 

9.000 tờ

 

 

 

 

10.000 tờ

 

4.200.000

7.200.000đ

15.000.000đ

12.000 tờ

 

 

 

 

20.000 tờ

4.200.000

7.200.000đ

15.000.000đ

 

           
 • Thời gian có hàng: 2 – 3 ngày
 • Cán màng:  Bóng: 2.000đ/m2

                     Mờ: 2.200đ/m2

                     Sl ít: 250.000đ/lô

 • Cấn 1 đường:
 • 1.000 tờ: +200.000đ
 • 2.000 tờ: +300.000đ
 • 3.000 tờ: +400.000đ

Ngoài quy cách trên xin vui lòng liên hệ:

Công ty TNHH Kiến An Phát

Địa chỉ: 377/4 Bạch Đằng – P.15 – Q.Bình Thạnh

Đt: (028) 6681 1196 – 6681 1197 – 6682 9292 – 0916 906696

Email: kienanphatplus@gmail.com

Yêu cầu báo giá