Tag: tem phụ mỹ phẩm

in tem nhãn phụ

In tem nhãn phụ

Tem nhhãn phụ thể hiện những nội dung bắt buộc dịch từ nhãn gốc của hàng hóa bằng tiếng nước ngoài ra tiếng Việt bổ sung những nội dung bắt buộc theo quy định pháp luật mà nhãn gốc hàng hóa còn thiếu. In nhãn phụ trên chất liệu decal giấy tại IN KIẾN AN […]