Bảng giá in tờ rơi

BẢNG GIÁ IN TỜ RƠI

  • Không cán màng – không cấn gấp (1 ngày có hàng)
  • C100gsm không cán màng, từ c150gsm có thể cán màng
  • C100 và C150 giá công gấp TP
  • Từ C200 trở lên gia công cấn

TỜ RƠI A3 /kttp: 29cm x 42cm

Định

lượng

500 tờ

1.000 tờ

2.000 tờ

3.000 tờ

5.000 tờ

10.000 tờ

C100gsm

1.220.000đ

1.480.000đ

2.000.000đ

2.520.000đ

3.840.000đ

6.200.000đ

C150gsm

1.480.000đ

1.740.000đ

2.540.000đ

3.300.000đ

4.480.000đ

7.740.000đ

C200gsm

2.000.000đ

2.400.000đ

3.450.000đ

4.480.000đ

6.200.000đ

10.400.000đ

TỜ RƠI A4 / kttp: 21cm x 29cm

Định

lượng

500 tờ

1.000 tờ

2.000 tờ

3.000 tờ

5.000 tờ

10.000 tờ

C100gsm

670.000đ

770.000đ

1.000.000đ

1.260.000đ

1.850.000đ

3.280.000đ

C150gsm

770.000đ

870.000đ

1.260.000đ

1.650.000đ

2.260.000đ

4.190.000đ

C200gsm

1.000.000đ

1.200.000đ

1.750.000đ

2100.000đ

3.280.000đ

6.000.000đ

 

TỜ RƠI A5 / kttp 14.35cm x 21cm

Định

lượng

1.000 tờ

2.000 tờ

4.000 tờ

6.000 tờ

10.000 tờ

20.000 tờ

C100gsm

670.000đ

770.000đ

1.000.000đ

1.260.000đ

1.850.000đ

3.280.000đ

C150gsm

770.000đ

870.000đ

1.260.000đ

1.650.000đ

2.260.000đ

4.190.000đ

C200gsm

1.000.000đ

1.200.000đ

1.750.000đ

2100.000đ

3.280.000đ

6.000.000đ

TỜ RƠI A6 / kttp: 10.6cm x 14.6cm

Định

lượng

2.000 tờ

4.000 tờ

8.000 tờ

12.000 tờ

20.000 tờ

10.000 tờ

C100gsm

700.000đ

800.000đ

1.000.000đ

1.400.000đ

1.800.000đ

3.000.000đ

C120gsm

650.000đ

750.000đ

1.000.000đ

1.300.000đ

1.800.000đ

3.300.000đ

C150gsm

700.000đ

800.000đ

1.200.000đ

1.500.000đ

2.200.000đ

3.500.000đ

C200gsm

900.000đ

1.050.000đ

1.600.000đ

1.950.000đ

3.000.000đ

5.600.000đ

PHÍ GIA CÔNG

  • Phí cán màng

+ Màng mờ:

  • <= 100m2: + 250.000đ/ lô
  • > 100m2  : + 2.200đ/m2

+ Màng bóng:

  • <= 100m2: + 250.000đ/ lô
  • > 100m2  : + 2.000đ/m2

Gia công

500 tờ

1.000 tờ

2.000 tờ

3.000 tờ

5.000 tờ

10.000 tờ

Cắt Đôi

80.000đ

100.000đ

120.000đ

140.000đ

180.000đ

250.000đ

Cắt 3

100.000đ

120.000đ

140.000đ

160.000đ

200.000đ

270.000đ

Gấp đôi

150.000đ

180.000đ

220.000đ

270.000đ

320.000đ

450.000đ

Gấp 3

200.000đ

220.000đ

280.000đ

320.000đ

400.000đ

550.000đ

Cấn 1 đường

170.000đ

210.000đ

270.000đ

310.000đ

380.000đ

600.000đ